Category: Uncategorised

  • Därför är friluftsliv bra för din hälsa

    Därför är friluftsliv bra för din hälsa

    Människan har ett inneboende behov av att känna en koppling till naturen. Naturen är faktiskt stärkande för både din psykiska och fysiska hälsa. I dagens allt mer stressiga samhälle finns ett större behov än någonsin av att stressa ner. Där kan friluftsliv fylla en viktig funktion. Idag ökar den psykiska ohälsan till följd av vårt […]